human, observer, exhibition

Řekli o nás ...

Drezurní mládí se soustředilo v Královicích v rámci SCM. Kondiční trenérka Ilona Křížková tentokrát dovezla trampolíny, které jezdce zaujaly stejně jako kangoo boty minulý měsíc. Už teď jsme zvědaví, co si na nás nachystá příště! Kromě hodin v sedle pod vedením Lucie Marešové, Daniely Křemenové a Remyho Bastingse, s jezdci pracoval také mentální kouč Josef Kreis.
Drezura ČJF
citace z FB
Ilona Křížková je naše dlouholetá příznivkyně a nyní i kolegyně etikety. Absolvovala několik našich manažerských, vzdělávacích seminářů business etikety vedených Ladislavem Špačkem a Nadou Labanovou. Je držitelkou titulu Master of Business Etiquette. V současné době velmi úzce spolupracujeme v oblastí vzdělávaní předškolních dětí, kde paní Ilona Křížková je autorkou skvělých vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT, jichž je Ladislav Špaček garantem. V létě také proběhne Letní akademie etikety pro děti na zámku Škvorec, kde je paní Ilona Křížková součástí pedagogického týmu ve sportovní oblasti. Paní Ilonu Křížkovou jsme měli možnost sledovat při její práci s dětmi. Její profesionální přístup pedagoga a hlavně sportovní trenérky, její správné lidské hodnoty a její upřímné vystupování vás přesvědčí, že jakákoliv její činnost s dětmi či dospělými je na vysoké profesionální úrovni.
S Ilonou Křížkovou spolupracuji už nějaký čas. Seznámil jsem se s její prací hlavní kreativní manažerky na jejím pracovišti volnočasového centra Krašovská Aktivity centrum v Plzni. Toto centrum hodnotím na velmi vysoké úrovni, zaměřuje se hlavně na sport a vzdělávání, což je mi velmi blízké. Paní Ilona je autorkou akreditovaného vzdělávacího programu „Jak vést děti v dnešní době k pohybovým aktivitám“, jehož jsem garantem a zároveň lektorem. Společně s dalšími přednáškami mých kolegů nabízí tyto programy především v rámci dalšího vzdělávání všem pedagogům, ale i trenérům, lektorům, rodičům a dalším zájemcům. Se spoluprací s Ilonou Křížkovou jsem nadmíru spokojený; se zabezpečením, organizací, komunikací, flexibilitou atd., ale hlavně nejvíc s tím, že nic nevnímá jako problém, vše má řešení a především si cením jejího neustálého pozitivního nastavení.

Ilonu jsme poznali před mnoha lety v rámci akce Dívka roku, kterou Honza Čenský moderoval. Následně se naše spolupráce rozvinula a společně jsme realizovali několik vzdělávacích kurzů na téma rétorika, vystupování a dresscode, které se těšily velké oblibě. Ilona je ve svém odvětví oblíbená pro svůj pozitivní životní přístup a velké odhodlání se neustále zdokonalovat. Tyto její vlastnosti se odráží na jejích projektech pro děti i dospělé, které sklízí pozitivní ohlasy. Děkujeme za dlouholetou spolupráci a věříme, že i naše další společné projekty budou minimálně stejně úspěšné jako ty předchozí.

_
David Huf
lektor a fitness trenér
mistr světa ve sportovním aerobiku